Aa-park
Dit park ligt langs de Almelose Aa in de wijk de Rohof. Onlangs hebben het waterschap en de gemeente het westelijke gedeelte aangepast. Het oostelijk gedeelte wordt nog opgeknapt.

Acaciapark
Het Acaciapark ligt in de wijk Beeklust aan het Acaciaplein. Het park voldeed niet aan de gebruikswaarde en paste niet optimaal in de omgeving. Almelo Parkstad ontwikkelde in overleg met de gemeente en de omgeving een herinrichtingsplan. De uitvoering van dit plan is gerealiseerd.

Beeklustpark
Het Beeklustpark ligt aan de Ledeboerslaan in de wijk de Ossenkoppelerhoek. Tien jaar geleden is dit park opnieuw ingedeeld en gerenoveerd. Almelo Parkstad was initiatiefnemer en nauw betrokken bij de uitvoering. Het park ligt er mooi bij en trekt veel bezoekers.

Begraafplaats ‘t Groenedael
De begraafplaats ligt aan de Egbert ten Catelaan/Willem de Clercqstraat in het gebied De Bellinckhof. De begraafplaats wordt ook als een park gezien en trekt veel mensen die deze plek ook kiezen als groene oase om te verblijven. Het park is aangelegd in Franse stijl.

Egbert ten Catepark
Het Egbert ten Catepark is aan groot onderhoud toe, zoals het snoeien van bomen en struiken. Het plantsoen heeft geen open karakter. Almelo Parkstad heeft voor dit park een ontwerp gemaakt, waarin de waterpartij en de wandelpaden meer tot uiting komen. Het groen aan weerskanten van de Wierdensestraat wordt betrokken bij het park. Als entree van de stad draagt het Egbert ten Catepark bij aan de groene uitstraling.

Wethouder E. van Dronkelaarplein
Het Wethouder van Dronkelaarplein is een park en ligt in de wijk De Riet. Dit park is mooi gelegen. De zichtassen vanaf de Bornsestraat en vanaf de vroegere LTS richten zich op het oorlogsmonument. Helaas wordt dit zicht nu geblokkeerd door enkele bomen. De waterpartij tegenover het monument heeft wel aantrekkingskracht, maar ligt langs de drukke weg. Deze waterpartij met fontein zou midden in het park veel meer tot de verbeelding spreken. Almelo Parkstad komt met een voorstel, waardoor ook dit park een verbeteringsimpuls krijgt.

Goossenmaatspark
Het Goossenmaatspark ligt aan de Platanenstraat/Iepenstraat in de buurt de Goossenmaat. Recentelijk is het park volledig en naar tevredenheid gerenoveerd.

Hagenpark
Het Hagenpark ligt in de wijk de Hofkamp. Stichting Natuurhus Almelo heeft een voorstel voor het realiseren van een Natuurhus. Een gebouw geschikt voor alle natuurverenigingen in Almelo. Almelo Parkstad ondersteunt dit initiatief en heeft een bijdrage geleverd aan het ontwerp van de groene invulling. Meer informatie is te vinden op: http://natuurhusalmelo.nl/

Rembrandtveld
Het Rembrandtveld ligt aan de Henriëtte Roland Holstlaan in de wijk de Ossenkoppelerhoek. Het terrein heeft eveneens de functie als evenementenlocatie. Het park heeft een sombere uitstraling waardoor het niet als een groene omgeving wordt ervaren. Almelo Parkstad heeft een ontwerp waarbij het park beter past in zijn omgeving, meer beslotenheid laat zien, zonder dat de gebruiksfuncties onder druk komen te staan.

Louise van Haeftenplantsoen
Het Louise Haeftenplantsoen ligt onder andere aan de Anjelierstraat en Anemoonstraat in de wijk De Riet. Het park is zo aangelegd dat het past in de omgeving. Enkele details kunnen verfraaid worden. Almelo Parkstad komt hiervoor met een voorstel.

Schelfhorstpark
Het Schelfhorstpark ligt onder andere aan de Sluitersveldssingel/Lankamspweg in de wijk Schelfhorst. Mede op initiatief van bewoners zijn veel verbeteringen aangebracht. De aansluiting van de wandelroutes naar de stad kan beter en het groen langs de Sluitersveldsingel mag wat opener. Het park verkeert in goede staat.

Tijhofspark-Rosarium
Het Tijhofspark-Rosarium ligt aan de Tijhofslaan in de wijk het Rosarium. Het park is volledig geïntegreerd in de woonwijk. Ook hier zijn enkele elementen die het park kunnen verfraaien. Almelo Parkstad komt hiervoor met een voorstel.