Nijreessingel
De Nijreessingel is ingericht met een laanbomenstructuur. Aan weerszijden van de weg staan bomen met daarachter deels zware geluidsmuren. Om recht te doen aan de landschapsstijl voor deze buitensingel adviseert Almelo Parkstad de bomenrij in de landschapsstijl te plaatsen en op een aantal plekken bosjes, struikgewas en solitaire bomen. Daarmee ontstaan fraaie doorkijkjes, vensters, naar het buitengebied. Almelo Parkstad komt hiervoor met een voorstel.

Weezebeeksingel
In het deel van de Weezebeeksingel vanaf de Wierdensestraat zijn op advies van Almelo Parkstad in de begroeiing langs de bermen vensters gemaakt. Door deze doorkijkjes is van beide kanten meer zicht op het agrarisch landschap.

Het tweede deel, vanaf het Groeneveld/Windmolenbroek tot aan het Heraclesstadion, heeft Almelo Parkstad aan de noordzijde ook vensters in het groen gemaakt, waardoor een afwisselend beeld ontstaat. Verder is de kale geluidswal aan de zuidzijde beplant met bomen en struiken. Deze komen nu tot aanwas.

In het gedeelte van de Weezebeeksingel van het Heraclesstadion tot aan de Henri√ętte Roland Holstlaan is de Stichting van plan het bestaande groen hier en daar aan te vullen.

Schuilenburgsingel
De Schuilenburgsingel doorsnijdt het gebied Schuilenburg. In westelijke richting zijn inmiddels vensters gemaakt voor zicht op het agrarisch landschap. Verder is het kruispunt bij Intratuin aangekleed met bomen. Op de vijver van Vislust is een doorkijk gerealiseerd.

Bleskolksingel
De Bleskolksingel doorkruist de noordelijke groene long. Almelo Parkstad heeft ook langs deze singel de landschapsstijl toegepast, onder andere om de Hollander Graven beter in beeld te brengen. Hiertoe zijn ook doorkijkjes op het agrarisch landschap gemaakt, struikgroepen aangelegd en solitaire bomen geplant.